Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
KARINCALAR
 DOHAD | GÖZLEMLER | KARINCALAR
Mesaj icon Konu: Karıncalar Depremi Haber Verebilirmi? Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
FUAT AGALDAY
Yönetici
Yönetici
Simge
DOHAD YÖNETİM KURULU

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Gönderilenler: 1352

Alıntı FUAT AGALDAY Cevaplabullet Konu: Karıncalar Depremi Haber Verebilirmi?
    Gönderim Zamanı: 29-Eylül-2007 Saat 12:38
 
Karıncalar
depremi haber
verebilir mi?
 
Özcan Cabbar*, Bülent Doruker **
* Özcan CABBAR (Eczacı), DOHAD Yönetim Kurulu Üyesi,Karınca Gözlem Grubu
Sorumlusu
** Bülent DORUKER (Bilgisayar Mühendisi), DOHAD Yönetim Kurulu (2003-2006)Başkanı
 
İÇİNDEKİLER:
1. GİRİŞ
2. KARINCALARIN DOĞAL HAYATINA BAKIŞ
3. KARINCA TÜRLERİNE AİT İLGİNÇ ÖRNEKLER
4. KARINCALARDA BESLENME
5. SAVUNMA VE SAVAŞ
6. KARINCALARDA İLETİŞİM
7. DEPREMLERDEN ÖNCE KARINCALARDA TESPİT EDİLEN TEPKİME BİÇİMLERİ
8. KARINCA DAVRANIŞLARI ANOMALİSİ VE TAHMİN EDİLEN DEPREMLER
9. CANLILARDA DEPREM HABERCİSİ ETKİLEŞİMLER
10. SONUÇ
11. KAYNAKÇA
1. Giriş

 

Deprem, özellikle kentsel yerleşim alanlarına yakınlığı ile doğru orantılı olarak ciddi
riskler taşıyan bir doğa olayıdır. Özellikle Türkiye gibi bina kalitesinin çok düşük olduğu
bir çok yerleşimi bulunan ve bu yerleşimlerinin çoğunluğunun deprem riski bulunan
bölgelerde olmasına rağmen deprem olgusu üzerinde yeterli sayıda amatör veya bilimsel
çalışma yapılmadığı veya olması gereken sonuca ulaşılamamış görülmektedir. Gelişmiş
ülkeler arasında sayılan Amerika ve Japonya’da ise araştırmaların büyük kısmı deprem
öncesi ve sonrası zararları azaltmaya yönelik çalışmalara odaklanmıştır. Türkiye’nin
depremsellik açısından durumu göz önüne alındığında bölge üzerinde çok daha fazla
araştırmaya imkan sağlayacak potansiyeli olduğu açıktır. Topraklarının %90’ının aktif
deprem kuşağı içinde olan Türkiye’nin yılda büyüklüğü 6.0’nın üzerinde olan en az bir
deprem yaşadığı bir gerçektir.
17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki İzmit depremi 20,000’in
üzerindeki ölü sayısı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp ile birlikte Türkiye’nin deprem
tarihine geçmiş en önemli depremlerinden biridir. Bu deprem öncesinde gerek basında
gerekse internet gruplarında paylaşılan bilgilere göre doğada sıra dışı olarak nitelendirilen
bir çok olay gözlemlenmiştir. Hatta bu olaylar bir bilimsel çalışmaya da konu olmuştur.
Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç.Dr.Ülkü Ulusoy ile Osaka Üniversitesi’nden
Prof.Motoji Ikeya’nın yaptığı çalışma “Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar”
ismi ile Kültür Bakanlığı tarafından kitaplaştırılmıştır. Bu çalışmada deprem öncesinde
hayvanlarda, gökyüzünde, kuyularda, termallerde ,denizde ve hatta insanlarda dahi bazı
etkileşimlerin gözlendiği ortaya koyulmuştur.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org

 

Deprem habercisi olan bu sıra dışı olaylara ek olarak gözlemlenen bir olay da
karıncalar ile ilgili ihbarlardır. Depremden bir gün önce sabah saatlerinde faya çok yakın
olan Büyükada’daki gözlemcimizin evinin bahçesinin binlerce karınca tarafından adeta
istila edildiği ve karıncaların büyük bir hızla evin içine girdiği gözlemlenmiştir. Diğer bir
çok vakada ise İstanbul ve İzmit şehir merkezlerindeki bir çok evin özellikle üst katlarında
anormal yoğunlukta karıncalar görüldüğü ve mecburen ilaçlama yoluyla temizlenmeye
çalışıldığı yaşanan olaylardan bazılarıdır.
Bu amaçla Doğa Hareketleri Araştırma Derneği bünyesinde 2001 yılından itibaren
bir gözlem grubu oluşturulmuş ve gönüllülerin düzenli olarak yakın çevredeki karınca
yuvalarını gözlem altına almaları ve www.sismikaktivite.org sitesine bildirimde
bulunmaları teşvik edilmiştir. Hava şartlarının müsait olduğu günlerde günde 3 veya 4
kez ve bazı özel durumlarda birer saat aralıklarla yapılan gözlemler sonucunda çok önemli
veriler elde edilmiştir. Bu makalede karıncaların doğal yaşamları hakkında temel bilgiler
ile birlikte yakın çevrelerdeki tüm M4.5 üzeri depremler öncesinde görülen bir takım sıra
dışı davranışlara ilişkin bilgiler verilmektedir.
2. Karıncaların Doğal Hayatına Bakış:

 

Karıncalar yeryüzünde en kalabalık nüfusa sahip olan, çok iyi örgütlenmiş bir
düzen içinde koloniler halinde yaşıyan canlılardır. Kurdukları sosyal düzene kast sistemi
adı verilmiştir. Sistem kendi içinde 3 bölüme ayrılır:
1. Üreme yeteneğine sahip kraliçe ve erkekler
2. Askerler
3. İşçiler
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org

 

Karıncalar koloni içinde üstlendikleri görevlere göre fiziksel farklılıklara sahiptirler.
Örneğin ; yuva girişlerini koruyan bekçi karıncalar büyük kafa yapılarıyla tanınırlar ki
bunlar gerektiğinde yuva ağızlarını başlarıyla bile kapayabilirler.
Karınca Kolonilerinin Oluşumu

 

Erkek ve dişi kanatlı karıncalar belirli dönemlerde yuvadan
ayrılarak yeni bir yuva kurma çalışmasına başlarlar.Diğer
yuvalardan gelen kanatlılar da eklenince bir çiftleşme uçuşu
başlar,çiftleşme bazı türlerde havada bazılarında yerde
gerçekleşir.Erkek karıncalar bütün spermlerini kraliçeye
naklederek çiftleşmeden kısa bir süre sonra ölürler.Kraliçe spermleri vücudundaki bir
kesede saklayarak bütün ömrü boyunca yumurtlarken kullanmaktadır.Döllenmiş kraliçe
karınca kendine uygun bir yuva yeri saptayarak toprağın altında küçük bir yuva
açar,kanatlarını kaybeder ve ilk yumurtalarını bırakır.Bu süre içinde kopardığı kanatlarını
yiyerek beslenmektedir. Yuvanın ilk işçileri olan bu yavruları kendi salgılarıyla besler.
Yavrular büyüdüğünde kraliçenin bakımı ve beslenmesiyle ilgilenirken yeni yavrular
sayesinde işçi sayısı hızla artar.
Kraliçe yuvanın alt katlarında inşa edilen kendi odasına yerleşir ve orada
yaşamaya başlar. Kraliçenin her türlü ihtiyacı işçiler tarafından sağlanır,beslenme
sırasında işçi karıncalar feromenler sayesinde yuvadaki durumla ilgili bilgileri kraliçeye
iletirler. Kraliçe bu bilgiler sayesinde, örneğin savaş sırasında çok sayıda asker kaybı
olduysa yeni yavruların asker karınca olmalarını sağlayacak bir kimyasalla yönlendirir.
Kraliçe karınca diğer karıncaların 8-10 katı büyüklüğünde olup türlere göre 10-20 yıl
yaşayabilir.
Kanatlı karıncalar,kraliçeden sonra üreme yeteneğine sahip diğer karıncalardır.
Erkek ve dişi cinsiyete sahip olan bu karıncalar özel bir bölmede tutulur ve beslenir.Bir
karışıklığa neden olmamaları için yuva içinde dolaşmalarına izin verilmez.Belirli
dönemlerde yeni yuva açma zamanı geldiğinde yine özel galeriler açılarak işçiler eşliğinde
yuvadan çıkarılırlar.Bu sırada izlenen davranışlar adeta bir düğün törenine
benzemektedir.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org

 

İşçi karıncalar, yuvanın her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kraliçenin kısır kız
yavrularıdır. Yuvanın büyütülmesi, yeni odalar açılışı, yiyecek temin edilmesi, yavruların
bakımı, yuvanın korunması gibi her türlü işle ilgilenirler. Genç ve deneyimsiz olanlar
yavru bakımı ve yuva işleriyle ilgilenirken,daha yaşlı ve tecrübeli olanlar yiyecek arama,
savunma gibi işleri üstlenmektedir.
Yumurtalar özel kuluçka odalarında saklanır.Bakımları yine işçi karıncalardan
oluşan bakıcılar sayesinde kreş tipi özel odalarda yapılır. Bakıcılar tarafından özenle
bakılan yumurta ve larvalar karıncaların en önemli hazineleridir ve bir tehlike
sezinlediklerinde derhal daha güvenli alanlara taşınmaktadırlar. Yumurta ve larvalar
uygun sıcaklık ve nem içeren odalarda saklanırlarken Kraliçe bazen sadece yavruların
beslenmesine yönelik yumurtalar da bırakır,bakıcılar yavruları bu yumurtalarla besler.
3. KARINCA TÜRLERİNE AİT İLGİNÇ ÖRNEKLER
LEJYONER KARINCALAR

 

6-12mm boyundaki bu küçük canlılar etoburdurlar ve çok sayıda
askeri olan düzenli bir ordu halinde hareket ederler. Tamamen kör olmaları ve
direkt güneş ışığından etkilenip ölmeleri yüzünden geceleri yada gölgede
hareket ederler. İlerleyişleri güçlü çene yapıları sayesinde toprakta açtıkları
tünellerin içinden olur.
Lejyoner karıncaların sürekli bir yuvaları
yoktur, durmaları gerektiğinde birbirlerine
ayaklarıyla tutunarak tümüyle karıncalardan
oluşan yuvalar inşa ederler. 200-750.000 arası
karıncadan oluşan bu yuvaların ortasında kraliçe ve
yumurtalar bulunur, daha sonra yuva çözülür ve yeniden
ilerlemeye başlarlar.
Karıncaların göçleri ve durmaları kraliçenin yumurtlama dönemlerine göre
ayarlanır. Kraliçe karınca ayda 2 gün ,günde ortalama 25-35bin yumurta üretir.
Yumurtlamadan birkaç gün önce durup yuvayı oluşturan karıncalar,20 gün kadar süren
bu dinlenme döneminde çevrelerine akınlar düzenleyerek avlanırlar. Her akında şaşırtıcı
şekilde yönlerini ortalama 123 derece değiştirerek ayni yeri taramaktan kurtulurlar.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
ATEŞ KARINCALARI

 

Son derece saldırgan olan küçük kırmızı bir karınca cinsidir. Büyük koloniler
halinde yaşarlar,döllenmiş bir tek kraliçe karınca 240bin işçilik bir koloni yaratabilir.
Sürüngenleri yada küçük hayvanları zehirli iğneleriyle sokarak öldürebilirler,insanlarda
alerjik şoklara neden olabilirler. Güney Amerika da ortaya çıkan bir istilada,güçlü çene
yapılarıyla elektrik kablolarını parçalayıp kesintilere,açtıkları tünellerle yol
ve asfaltlarda çökmelere, ekin tarlalarında büyük zararlara neden
olmuşlardır.
Ateş karıncalarının zararlarını engelleyebilmek için bir çok yöntem
deneyen uzmanlar,yedikleri sineklere mikrop vererek yuva içinde hastalık
oluşturmaya çalışmış ama karıncaların mikroptan etkilenmedikleri
görülmüştür. Yapılan incelemelerde bu karıncaların boğazlarında
mikropların girişini engelleyici bir yapı saptanmıştır.
Ateş karıncalarının diğer bir savunma yöntemi, zehir keselerinde
ürettikleri anti-mikrobik bir sıvıyı yuva çevresine ve larvaların
üzerine püskürterek yuvayı dezenfekte etmeleridir.
Ateş karıncalarının en önemli düşmanı Solenopsis davgeri adlı asalak bir karınca
cinsidir.Bu karınca yuvaya girmeyi başarırsa derhal kraliçe karıncanın boğazına kenetlenir
ve onun feromenini taklit eder,asalağı kendi kraliçeleri sanan karıncalar onu beslemeye
başlar ve kendi kraliçeleri ölür.
YAPRAK KESEN KARINCALAR (ATTA)

 

Attalar ,yapraklardan kestikleri parçaları başlarının
üzerinde taşıyarak yuvalarına getirirler.Yapraklar
beslenme amacıyla kullanılmaz, çünkü karıncalarda
bitkilerde bulunan selülozu sindirebilecek enzimler yoktur.
Attalar yaprak parçalarını çiğneyerek lapa haline
getirirler ve özel hazırlanmış odalarda kuru yapraklar
üzerine sererek mantar yetiştirirler.Proteince zengin
mantar tomurcuklarını yiyerek beslenmektedirler.
Yaprak taşıyan karıncalar taşıdıkları yaprağın
üzerine daha küçük bir karınca yerleştirirler,bunun
nedeni kendilerine düşman olan bir sineğin
saldırılarından korunmaktır.Sinek, yumurtasını
karıncanın başına bırakır ve larva beyne ulaşarak
karıncanın ölmesine neden olur.Güçlü çene yapısıyla
bu sineği kolayca uzaklaştıran attalar,ağızlarında
yaprak varken savunmasız kalırlar.Yaprak üzerinde
taşınan ikinci karınca bu amaçla sineğin saldırılarına karşı diğer karıncayı korur.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
BAL KARINCALARI

 

Bal karıncaları yaprak bitlerinden elde ettikleri şekerli sıvı ve bitki nektarlarıyla
beslenirler.Bir çok karınca türü yaprak bitlerinin bitki özsuyundan sindirim artığı olarak
ortaya çıkardıkları şekerli sıvıyı besin olarak kullanmaktadır.Bal karıncalarının diğer
karıncalardan bir farkı vardır.İşçiler balı
yuvalarına götürürler ve vücutlarının alt
kısımlarını şişirerek bal kesesi haline gelmiş
karıncaların ağzına boşaltırlar.
Adeta bir bal fıçısı haline gelen bu
karıncalar ayaklarıyla tavana tutunarak
yuvada asılı dururlar.Kendi ağırlığının 8 katı
bal taşıyabilen karıncalar,kışın yada
yiyeceğin az olduğu zamanlarda bir besin
deposu olarak kullanılırlar.Acıkan karınca
gelip ağzıyla dokunduğunda bir damla balı onun ağzına boşaltan bal fıçısı karıncalar
yaklaşık bir üzüm tanesi kadar olabilirler.
HASATÇI KARINCALAR

 

Hasatçı karıncalar topladıkları tohumları yuvadaki özel
ambarlara taşırlar,diğer karınca türleri topladıkları tohumları
yiyecek olarak kullanırken,hasatçı karıncalarda bir grup işçi
karınca tohum özlerini çiğneyerek bir çeşit karınca ekmeği
hazırlarlar ve tükürüklerinde bulunan enzimler sayesinde
nişastadan şeker elde ederler.Kuru mevsimlerde larvaların ve
diğer karıncaların beslenmesi bu şekerle yapılır.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
DOKUMACI KARINCALAR

 

Dokumacı karıncalar ağaçlarda yapraklardan
oluşturdukları yuvaların içinde
yaşarlar.Yuvaların yapım aşaması çok
ilginçtir.Yuva yeri seçildikten sonra bir karınca
yaprağın ucunu kıvırmaya başlar ,diğer işçiler
de gelip ayni yerden yaprağı çekiştirerek
kıvırmaya yardımcı olurlar.Eğer yuva
yapımında fazla sayıda yaprak kullanılacaksa
yapraklar arasında karıncalardan canlı zincirler
oluşturulup yapraklar birbirine bağlanır.
Daha sonra özel olarak yetiştirilmiş diğerlerine göre daha
küçük boyutlarda olan larvalar buraya getirilir ve yaprağın
birbirine tutturulması gereken yerlere larvalar sürtülür.Larvalar
ağızlarının altındaki bir bölümden ipek salgılamaya
başlarlar.Böylece dikiş makinesi gibi kullanılan larvalar sayesinde
yuva hazırlanmış olur.
4. KARINCALARDA BESLENME

 

Karıncalar beslenme konusunda da bireysel değil,sistemli bir çalışma sürdürürler.
Besinler toplanır ve ortak tüketilir. Sıvı besinleri sadece taşımakla
kalmazlar,kursaklarından çıkararak yuvada birbirleriyle paylaşırlar.Katı besinler yuvaya
taşınıp ortak paylaşıma sunulur.
Karıncalar tek başlarına taşıyabilecekleri besinleri
yuvalarına kendileri taşırlar,büyük parçaları diğer
arkadaşlarından yardım alarak birlikte taşırlar. Karıncalar bitki
tohumları,nektarlar,böcek parçaları vs gibi birçok besinle
beslenirler. Ayrıca tarım ve hayvancılık da yaparlar.
Yuvalarda hazırladıkları özel odalarda mantar
yetiştirirken,yaprak bitlerini(Apid)besleyerek onlardan şekerli bir sıvı elde ederler.Bunun
karşılığında da Apidlere çok iyi bakar ve onları düşmanlarına karşı korurlar.Sonbaharda
Apid yumurtalarını yuvalarına taşıyıp yumurtadan çıkana kadar bakarlar ve genç apidleri
tekrar bitki köklerine yerleştirirler.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
5. SAVUNMA VE SAVAŞLAR

 

Karıncaların saldırı ve savunmalarında kullandıkları en önemli iki madde zehir
keselerinde üretilen zehir ve formik asittir.
Bazı türlerde zehir keseleri çok gelişmiştir ve burada sakladıkları zehiri zor durumlarda
salgı bezlerini parçalayarak düşmana püskürtürler,bu intihar saldırısı sonucunda karınca
ölür ama kolonilerini korumak amacıyla kendilerini feda ederler.
Diğer zekice savaş tekniklerinden biri köle avıdır.Formica gibi türlerde bir koloni diğer
koloniyi zayıf bulursa yuvalarına bir saldırı düzenlerler.
Bu sırada o koloninin alarm feromenini taklit edip çok fazla miktarda salgılamakta
ve koloni askerleri de yuvalarını savunmak yerine paniğe kapılıp kaçmaktadır.Daha sonra
kraliçeyi öldürüp onun kuluçkadaki larva ve yumurtalarını çalarlar.Kendi yuvalarına
götürdükleri bu larvalar büyüdüklerinde koloninin köleleri olarak onlara hizmet etmeye
başlarlar.Saldırı sırasında savaş ganimeti olarak bal fıçısı karıncaları da yuvalarına
taşırlar.
Bazı karınca türleri ise bütün işlerini kölelere yaptırırlar. Amazon karıncalarının hepsi
askerdir ve çene yapıları besin toplamaya ve yavru beslemeye uygun değildir. Amazonlar
diğer karıncaların larvalarını çalarak onları yetiştirir ve işçi olarak kullanırlar.
Savaşlarda ‘kafa sayısı’ yaptıkları belirlenen karıncalar,eğer kendi askerleri düşman
askerlerine göre fazla sayıdaysa büyük bir güçle saldırırken,sayıca azlarsa geri çekilmeyi
tercih etmektedirler.
Koloni savaşları genellikle iki nedenden çıkmaktadır.
1- Besinlerin paylaşılamaması
2- Koloni sınırlarına girilmesi.
Kaşif karıncalar buldukları besin kaynaklarının etrafını çevirerek diğer kolonilerin
gelip iz bırakmasını engellerler.Daha sonra yuvadan çağrılan diğer karıncaların bir kısmı
kuşatmaya katılırken diğer kısmı da savunmayla ilgilenir.
Kolonilerin herbirinin ayrı kokusu vardır ve yuva etrafı bu feromenle işaretlenir.Başka bir
koloni bu feromeni algılayıp o bölgeye yerleşmez eğer yerleşirse bu bir savaş nedeni olur.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
6. KARINCALARDA İLETİŞİM

 

Karıncalarda iletişim; koku, görme, ses, titreşim
algılama ve tat gibi sıralansa da, bunların içinde en etkilisi
KİMYASAL İLETİŞİM dir. Vücutlarında 6 ayrı salgı bezinde
üretilen yarı-kimyasal yapıya sahip bu salgılar iki gruba
ayrılır:
1-ALOMENLER cinsler arası iletişimde kullanılır.
2-FEROMENLER çoğunlukla bir cins arasında
kullanılan,bir karınca tarafından salgılandığında diğeri
tarafından algılanan kimyasal sinyallerdir.

 

Karıncaların iletişiminde antenler , dokunma fonksiyonu
nedeniyle çok önemlidir. Antenleriyle birbirine dokunan
karıncalar bu sırada kimyasal sinyallerle bilgi alışverişinde bulunurlar, yiyeceğe davet ,
ayni koloniden olanları tanıma,yemek sinyalleri hep bu şekilde iletilir.
Karıncalar yiyecek aramaya çıktıklarında geçtikleri yol üzerine uçucu bir koku olan bu
feromenlerden bırakırlar. Yiyecek bulunduğunda ilk giden öncü karıncalar yine feromenler
sayesinde yiyeceğin uzaklığı büyüklüğü ile bilgileri diğerlerine iletirler. Yeterli sayıda
karınca yiyeceğe ulaştığında daha fazla karıncanın gelmesi yine bu kimyasallarla
sınırlanır.
Karıncaların yuvalarını yollarını şaşırmadan bulmasında da etkili olan
feromenlerdir. Yiyeceğe giden en kısa yolu bulabilirler, bu yoldan gecen her karınca
kendi kokusunu da bıraktığı için yol üzerinde bir feromen yoğunluğu oluşturulur, bunu
algılayan diğer karıncalarda ayni yolu kullanmaya başlarlar.
Feromenler yeni yuva yeri ararken, saldırı veya tehlike durumlarında alarm
verirken kısaca iletişimin gerektiği herzaman kullanılırlar.
Her koloninin kendine ait bir kokusu vardır,karıncalar kendi kolonilerine ait
olmayan bir karıncayı bu koku sayesinde tanıyarak yuvaya girmesine izin vermezler,
koloni kokularının farklı hidrokarbon özellikleri olduğu saptanmıştır.
Ses ile iletişim de sık kullanılan bir yöntemdir,bu amaçla iki yöntem kullanırlar ya
vücutlarını yere vurarak çıkan vuruş sesi veya titreşimlerden faydalanırlar yada
vücutlarının belirli kısımlarını birbirine sürterek oluşturdukları tiz bir sesten faydalanırlar.
Karıncalar bacak yapılarındaki hassas duyu sinirleri sayesinde maddeden gecen
titreşimleri çok iyi algılarlar. Örneğin yaprak kesen karıncalar yuvanın herhangi bir
yerindeki odanın çökmesi nedeniyle mahsur kaldıklarında bu yöntemle arkadaşlarına
haber verirler ve diğerleri tarafından kurtarılırlar
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
7. DEPREMLERDEN ÖNCE KARINCALARDA TESPİT EDİLEN
TEPKİME BİÇİMLERİ

 

Kasılma; Kıvrılıp bükülme tarzı bir harekettir
Havale; Ani bir sıçrama,refleks tipi bir harekettir
Dağınıklık,kararsız ve şaşkın yürüyüşler,koordinasyon
bozukluğu

 

Ateş üzerindeymiş gibi yürümek; Yürüyüşlerde
dengesizlik,bozukluk,yere basamıyormuş hissi
Yürürken sağa yada sola devrilme,düşme

 

Düzgün zincir oluşturamamak, zincir içinde yön tayininde
zorlanmak,yuva yolunu şaşırmak

 

Yukarılara tırmanmaya çalışmak,özellikle
evlerin üst katlarında istilalar

 

Ağırlık, Uyuşukluk, Hareketsizlik

 

Evlerde duvar diplerinde,banyolarda
kümeleşme ve ölüm

 

Yiyeceğe ilgisizlik

 

Panik,telaş,irritasyon,saldırgan tavırlar

 

Yuva ağzı kümeleşmesi; Yuvanın girişini ve
etrafını tümden kaplayacak şekilde hareketsiz
kalabalık görünüm
Yuva terki; hızlı bir şekilde yavrular dahil
bütün karıncaların yuvayı boşaltması
Toplu Ölümler;Yuva dışında ölü karıncaların
bol miktarda görülmesi,büyük
kümeleşmelerden sonra kümelerin ölmesi
Çiçek tipi kümeleşme; 5-10 adet karıncanın
oluşturduğu çiçek yada yıldız tipi görünüm
Büyük kümeleşme; Çay posası dökülmüş
gibi çok fazla sayıda karıncanın üstüste
yığılması
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org

 

Yukarıda sıralanan anomaliler depremlerden önce yapılan gözlemlerle
saptadığımız davranış bozukluklarıdır. Bu hareketlerin bazıları deprem dışı nedenlerle de
ortaya çıkabilir. Aşağıda bununla ilgili açıklamalar bulunmaktadır:
Karıncalar şiddetli yağış önceleri ,yağmurun geleceğini de
hissederek bazı benzer davranışlar içine girebilirler. Yuvaların
bozulmasını önlemek ve su baskınlarından kutulmak için önceden
önlem almaya çalışırlar.Yağmur beklentisine bağlı anomalilerle deprem
öncesi anomalileri sıklıkla birbirine karışabilir.
Yuva ağızlarının küçültülmesi ve hatta kapatılması,yuva etrafının
yükseltilmesi gibi yuvaya su girişini önleme çabaları olup ayırıcı tanı
olarak kullanabilecek verilerdendir. Ayrıca deprem öncesi tepkimeler
yuvadan dışarıya doğru olurken yağmur öncesi tepkimeler ters
yöndedir.
Ölümler ; yuva içinde hastalık görülmesi, zehirlenme, ilaçlama
faaliyetleri, koloni savaşları nedeniyle de oluşabilir. Savaşlar sırasında
büyük kümeleşmeler de görülür, bu kümelerdeki karıncalar dikkatli
izlendiğinde saldırgan tavırlar birbirini ısırma çabaları gibi davranışlar
ayırt edilebilir.
Yuvadan dışarıya yiyecek taşınıyor görünümü genellikle yanlışlıkla
yuvaya götürülen kullanılamaz parçaların atılması yada iç kısımları
alınan tohumların kabuklarının dışarıya çıkarılmasıdır.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
8. KARINCA DAVRANIŞLARI ANOMALİSİ VE TAHMİN
EDİLEN DEPREMLER
www.sismikaktivite.org sitemize iletilen sıra dışı doğa olaylarının meydana
gelen depremler ile ilişkiselliği

 

İhbarların
başlangıcı
Deprem Öncesi
Yayınlanan
Rapor Tarihi
Meydana Gelen Deprem

 

17 gün önce 16.Mayıs 2003 21.Mayıs.2003 DÜZCE 4.5

 

7 gün önce 4.Haziran.2003 09.Haziran.2003 BANDIRMA 5.1

 

4 gün önce 29.Haziran.2003 06.Temmuz.2003 SAROS 5.3

 

5 gün önce 28.Ağustos.2003 31.Ağustos.2003 SAROS 4.2

 

9 gün önce 12.Nisan.2004 14.Nisan.2004 BOLU 4.6

 

2 gün önce 17.Nisan.2004 19.Nisan.2004 MARMARA DENİZİ 4.5

 

25 gün önce 21.Nisan.2004 16.Mayıs.2004 YALOVA AÇIKLARI 4.2

 

2 gün önce 13.Haziran.2004 15.Haziran.2004 GÖKCEADA-ÇANAKKALE 5.2

 

9 gün önce 18.Haziran.2004 27.Haziran.2004 TÜRKİYE-YUNANİSTAN
SINIRI 4.5

 

Yukarıdaki depremler 2003-2005 yılları arasında İstanbul’a yakın merkezlerde
meydana gelmiştir. Gözlemcilerimizin %90’ı da başta İstanbul olmak üzere Marmara
bölgesindeki illerden ihbar göndermektedir. Tüm bu depremlerin öncesinde yaygın ve
kuvvetli olarak karınca davranışlarında anomaliler gözlenmiştir. Yapılan tahmin
raporlarının hepsi başta karınca gözlemleri olmak üzere , ev aletlerinde, mobil
telefonlardaki çalışma bozuklukları, insanlardaki biyolojik etkiler gibi farklı ihbarlara
dayanmaktadır.
Deprem öncesi anomalileri ani başlayan tepkimeler şekilde gelişebileceği gibi,
hissedilir depremlerden 7-10 gün öncesinde görülmeye başlayabilmektedir. Genellikle son
72 saat içinde tepkime şiddetinin arttığı gözlenmiştir.
Tepkime şiddetinde kastedilen; gözlem yapılan yerin deprem merkezine uzaklığı
ve depremin büyüklüğüyle orantılı olarak değişen ,o bölgede hissedilen tepkime
kuvvetidir. Tepkime şiddeti oluşabilecek depremin büyüklüğü demek değildir, deprem
merkezine yakın bölgelerde deprem şiddetiyle birebir örtüşürken, uzaklık arttıkça tepkime
şiddetinin düştüğü gözlenmiştir.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org

 

Zincir yönü (yiyecek zinciri gibi doğal nedenler dışında oluşanlar), yuvadan
uzaklaşma nedeniyle oluşan kalabalık çıkışlarda, zincir yönünden oluşabilecek depremin
yönünü tayin etmekte faydalanılabilir. Genel görüş, zincir yönünün ters istikamette
olduğudur.
Sonuçta farklı bölgelerden alınan tepkime şiddetlerinin kıyaslanması kaçınılmazdır.
Çünkü deprem merkezine yakınlaştıkça tepkime şiddetinin arttığı görülmektedir.
9. CANLILARDA DEPREM HABERCİSİ ETKİLEŞİMLER

 

Yapılan saha gözlemlerinde ve kontrollü laboratuvar deneylerinde saptanan temel
bulgu, büyük depremler öncesinde , fayın son dönem gerilmesinden kırılmasına kadar
geçen süreçte canlılar üzerinde gözle saptabilen bir etkileşim meydana geldiğidir. Bir
çalışma kapsamında dört kıtada 36 depremden elde edilen verilerle΅ varılan sonuçlar ilgi
çekicidir: Buna göre hayvanlardaki davranış anomalilerinin depremin merkez üssüne
yakınlaştıkça artan belirginlikte haftalar öncesinden başladığı saptanmıştır. Diğer yandan
1976 Tangshan (M=7.8, 28 Temmuz 1976) depreminden iki ay öncesinden başlayan
balıklar, kemirgenler ve kurtlarla ilgili anomaliler olduğu da literatürde yer almaktadır.
NASA Ames Araştırma merkezinden Friedemann Freud’un 13 Aralık 2001 tarihli
basın açıklamasında büyük depremlerin hazırlık aşamasında ortaya çıkan anormal elektrik
ve manyetik sinyallerin dağların tepelerinde çakan ve “Deprem Işıkları” adını verdiğimiz
bu olaylara ve anormal hayvan davranışlarına neden olduğunu açıklayarak doğanın
yeterince sinyal verdiğini açıkça kabul etmiştir.
Biyolojik parametreleri deprem tahmininde ilk defa kullanan ülke Çin’dir. Çin; ilk
biyolojik gözlem projesini 1968 yılında Hsingtai’de başlatmıştır. Tarım ve hayvancılıkla
uğraşan kesimin nüfusunun %80’ini kapsaması nedeniyle hayvanlardaki deprem öncesi
davranış anomalileri çok daha rahat şekilde gözlenmiş ve meydana gelen 2 büyük
deprem bu verilerin de içinde bulunduğu öncü parametrelere dayanılarak tahmin
edilmiştir. ΅΅
΅ RUTH E. BUSKIRK, CLIFF FROHLICH, GARY V. LATHAM
΅΅ * George Pararas Carayannis,Earthquake Precursor study in China

 

2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
10. SONUÇ:

 

Deprem tahmini maalesef hala tam olarak modellenememiş bir bilinmezdir. Ortada
bir çok model bulunmasına rağmen bu modellere dayanılarak yapılan kestirim
çalışmalarında bilimsel anlamda tümüyle kabul gören bir sonuca ulaşılamamıştır. Her ne
kadar yapılan tüm deneylerde aynı sonucun alınması gerekliliği ile çalışmalar sürdürülse
de depremin insan hayatını doğrudan etkileyen bir tehlike olması nedeniyle mutlaka çok
disiplinli olarak araştırılması gereken bir konudur.
DOHAD olarak yürüttüğümüz Ulusal Gözlem Ağı çerçevesinde topladığımız veriler
ile bu bulguların sağlaması yapma imkanı da bulmuş olduk. Ulusal Gözlem Ağına üye olan
binlerce gönüllünün çevrelerinde yaptığı gözlemlere ve ilettikleri ihbarların
değerlendirilmesiyle yakın çevrelerdeki M4.5 ve üzeri tüm depremlerin önceden işaretleri
alınmıştır. Bu depremler öncesinde iletilen ihbarlara dayanılarak yazılan raporlarda
tahmin yapılmamakla beraber sadece sismik riskin arttığı tespit edilmiştir. Deprem
tahmininde gerekli olan 3 parametrenin yani yer,zaman ve büyüklük bilgilerinin tespiti
ayrı bir araştırma konusu olmalıdır.
Sıra Dışı Doğa Olayları gözlemleri ile yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu ve
hatta bunun en fazla bir kaç ay içinde içinde “hissedilir” bir depremle sonuçlanacağı
bulunabilir. Keza yaptığımız çalışmalar bunu doğrular niteliktedir. Bundan sonra yer ve
zaman parametreleri için sismik risk analizi yapılmalı, yakın bölgelerde vadesi gelmiş
faylar listelenmeli ve bu faylar üzerinde mümkün olan tüm metodlarla hassas jeofizik
ölçümler yapılmalıdır. Bu ölçümlerin aynı anda meteorolojik , elektrik ve manyetik
ölçümlerle de desteklenmesi gereklidir.
Yer bilimleri, Meteoroloji , Fizik, Elektrik-Elektronik , Biyoloji, Zooloji gibi konuyla
ilgili tüm dallardaki uzmanların koordinasyon içinde ortak bir çalışma içinde olacakları bir
proje geliştirilmesi ve bu projede, veri desteği olması açısından Sıra dışı doğa olaylarının
izlendiği DOHAD Ulusal Gözlem Ağı’nın mutlaka yer alması gerekmektedir.
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
2004 © DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
www.dohad.org info@dohad.org
11. KAYNAKÇA:

 

*Dohad ; Ulusal Gözlem Ağı İhbar Veri Tabanı 2002-2004
*RUTH E. BUSKIRK, CLIFF FROHLICH, GARY V. LATHAM, Hayvan Davranışlarında Görülen
Deprem Öncesi Anomaliler, Muhtemel Algı Mekanizmalarının Gözden Geçirilmesi , (Texas
Üniversitesi Tıp Bilimleri, Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü)
* Gakken's Photo Encyclopedia "Ants,Copyright by Gakushu Kenkyusha, 1979
* Ants, Canadian Museum of Nature, www.nature.ca
* John R B Lighton, Shaken not stirred: Of ants and earthquakes; Sable Systems
International and University of Nevada Las Vegas, Research and Development/
Department of Biological Science.
* Bert Hölldobler-Edward O.Wilson, The Ants, Harvard University Press, 1990.
* Bilim ve Teknik Dergisi (Journal of Science and Technics)
* Bilim ve Teknik Dergisi (Journal of Science and Technics), 127
* Focus Dergisi (Focus Magazine), October 1996.
* The Insects, Peter Farb and the Editors of Time-Life Books, p. 164.
* National Geographic, July 1995
* National Geographic, June 1984
* Encyclopaedia of Animals, Maurice-Robert Burton, C.P.B.C Publishing Ltd.
* New Scientist, November 4, 1995, p. 29.
* Science, Vol.263, 18 March 1994.
* Harun Yahya, Karınca Mucizesi
* Motoji Ikeya, Shunji Takaki and Dan Takashimizu, Electric Shocks Resulting in Seismic
Animal Anomalous Behaviors (SAABs) ,Osaka University, Toyonaka,
* Ikeya, M., Komatsu, T., Y. Kinosh*ta, Takaki, S., Teramoto, K., Inoue, K., Gondou, M.
and Yamamoto, T. (1997): Seismically-induced anomalous animal behavior (SAAB):
Electric field before earthquakes at Kobe-Oji Zoo and Izu-Atagawa Tropical Banana-
Alligator Garden. Episodes 20, No.4, 253-260 .
* K. Wadatsumi: Witnesses 1519 Prior to Earthquake (Tokyo Publisher, Tokyo, 1995) [in
Japanese]
* Prof. Dr. İlyas ÇAĞLAR, DEPREMLERİN HABERCİLERİ VE JEOFİZİK,Haberci Canlılar ve
Jeofizik işaretler
* Friedemann Freud , NASA AMES Research Center
* Dr. John S. Derr (U.S. Geological Survey),Dr. Michael A. Persinger(Laurentian
University),Tuhaf Işık Olayları ve Depremler
* George Pararas Carayannis,Earthquake Precursor study in China
* David Alexander, Kluwer Publishers, Earthquake Precursors in general


Düzenleyen FUAT AGALDAY - 25-Kasım-2007 Saat 20:39
DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Teknik İşler
Sorumlusu Uyanın, kalkın, kalkının, öğrenin, öğretin...İlim çindede olsa öğreniniz..
IP
jale tapşın
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24-Mart-2009
Konum: Sakarya
Gönderilenler: 4

Alıntı jale tapşın Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 01-Nisan-2009 Saat 21:55
merhaba sitenize yeni kayıt oldum.ben 20 yıldır sakaryada yaşıyorum.17 ağustosu saniyesi saniyesine yaşadım ve ALLAH bir daha öyle bir felaketi yaşatmasın.15 temmuz 15 ağustos arası tekirdağdaydım.daha evvel hiç tanık olmadığım bir sis tabakası bütün bir öğleden sonra denizin üstünden kalkmadı.nefes almada zorlanacak kadar ağır bir hava.ben 20 yıldır aynı evde yaşıyorum. evimde hiç karıca yoktur. fakat 99 yılında tekirdağdan geldiğimde evi karıncalar istila etmişti.depremden sonra yok oldular.bir dahada öyle bir olay yaşamadım.hayvanların algılarının bizden gelişmiş olduğuna inanıyorum.bende gözlemlerimle yardımcı olmak isterim. saygılar.
IP
Misafir
Misafir
Misafir

Alıntı Misafir Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 01-Nisan-2009 Saat 22:49
Faal üyemiz olmanızdan mutluluk duyarız. Aramıza hoşgeldiniz Jale Hanım.
IP Düzenle
Hüsniye Önen
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ


Kayıt Tarihi: 06-Eylül-2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 156

Alıntı Hüsniye Önen Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 09-Haziran-2012 Saat 01:13
evimin her bir köşesinden fayansların aralarını derzleri deşip karıncalar çıkıyor evim yüksek giriş altta bahçe katıda daire var
IP
isikpot
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ


Kayıt Tarihi: 04-Eylül-2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1087

Alıntı isikpot Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 30-Temmuz-2013 Saat 21:17
Bugün gökçeada da ki depremi orada yaşayan arkadışım aradı, dün gece evleri karıncaların bastığını, deniz dibinde değişiklik olduğunu ve bütün gece tüm hayvanların sabaha kadar bağırdığını söyledi. 
IP
isikpot
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ


Kayıt Tarihi: 04-Eylül-2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1087

Alıntı isikpot Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 30-Temmuz-2014 Saat 22:19
3 karınca yuvası bugün daha yükseğe taşındı. yer bodrum

Düzenleyen isikpot - 30-Temmuz-2014 Saat 22:20
IP
Handan Altınell
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Simge

Kayıt Tarihi: 06-Eylül-2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 647

Alıntı Handan Altınell Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 31-Temmuz-2014 Saat 18:47
Eşim sabahleyin ofisine gidince telefon edip tüm ofisi karıncaların sardığını söyledi. Yer Moda.. 25 senedir aynı ofiste hiç böyle bir şey olmamıştı. Ancak karıncalarda kümeleşme ve ölüm yokmuş. Hızlı hızlı gidip geliyorlarmış..
Ayrıca Büyükada'da yan ev komşum, kanatlı karıncaların alt katlarında yuvalandıklarını ve kürek kürek attıklarını anlattı. Büyükada.
IP

Hızlı Cevap
İsim:

Mesaj:
   Açık Forum Kodları Mesaj Formatı
Benzersiz Güvenlik Kodunu Gir:
Kod Resmi - Kodu göremiyorsanız web sayfası yöneticisi ile irtibata geçin Okuyamıyorum Kodu Değiştir
Lütfen resimde gördüğünüz kodun aynısını girin.
Tarayıcınızın Cookie (Çerez) desteğinin aktif olması gerekir.
 
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Açık Foruma Yeni Konu Gönderme
Açık Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Açık Forumda Cevapları Silme
Açık Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,094 Saniyede Yüklendi.